Så uppnår din kommun målen för matavfallsinsamling

placeholder

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50 procent av matavfallet i landets kommuner ska samlas in. Matavfall ska bättre tas om hand som en resurs, bland annat genom produktion av biogas. 

För att uppnå målet är det viktigt att kommunerna planerar införandet av matavfallsinsamlingen väl. I den här guiden har vi därför samlat våra samlade tankar och råd till Sveriges kommuner för ett välplanerat arbete med syftet att öka insamlingen av matavfall. 

I guiden belyser vi: 

  • Vilka lokala förutsättningar som styr valmöjligheterna i din kommun
  • Hur du väljer rätt emballage för matavfallet i just din kommun 
  • Vad som är viktigt att tänka på vid upphandlingar av produkter för matavfallsinsamling  
  • Hur man bäst kommunicerar med kommuninvånarna och verksamheter kring insamling av matavfall 

Läs mer om hur din kommun på bästa sätt kan förbereda införandet av matavfallsinsamling – eller öka insamlingsgraden! Ladda ner guiden genom att fylla i dina kontaktuppgifter 

Ladda ner guiden:

Fyll i din e-postadress i fältet nedan för att ladda ner guiden.    

Välkommen till San Sac

Även om avfallsminimering är ett övergripande mål i vårt samhälle kan avfall inte helt undvikas. Tillsammans kan vi skapa system där jordens resurser används och återanvänds på ett så effektivt sätt som möjligt.

En central del är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den som ansvarar för tömning och transport.

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac - din samarbetspartner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.

Läs mer...

image